ANASAYFA / Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Müşterilerimiz ve kuruluşumuz arasında, ticari faaliyetimizin her aşamasında karşılıklı saygı, sevgi ve güven duygusu ile güçlenen ilişkilerimiz, kalite kavramının gerçek anlamda karşılığını bulmasını sağlamıştır.

Ürünlerinin, en değerli hazine olan, insan sağlığını korumak amacıyla kullanıldığının bilincinde olan MFA, belirlemiş olduğu 40 Noktada MFA Kalite Politikası” ile müşterilerine “sıfır hatalı”, “mükemmel hizmet”i sunmayı ilke edinmiştir.

Üretimlerini uluslararası standartlara uygun olarak yapan MFA’nın tüm ürünleri CE Sertifikalıdır. Ayrıca;

Müşterilerimize ihtiyaç duyacakları her konuda en iyi hizmeti verebilmek ve müşteri memnuniyeti için maksimum gayret ile çalışan şirketimiz, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sitemi belgesine sahiptir.

İnsan sağlığı için üretilen bir ürünün, üretildiği ortam ve şartlar acaba ne kadar sağlıklıdır? Kalitesi nedir?  Elbette ki bu sorularda, bu soruların cevapları da çok önemlidir.

Doğru ve kaliteli hammadde seçimi ile başlayan sürecin, satış aşamasına kadar, sağlığa uygun koşullarda üretim yapılırken, “Dört Nokta Kalite Kontrolü” uygulanmaktadır.

Bu çalışmalar neticesinde MFA, ISO 13485:2003 Tıbbi Cihaz Üretici Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir.

Sıfır iş kazası hedefimizle yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde, iş yerimizin iş sağlığı planlamaları ve uygulamaları, çalışanlarımızın emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmaları için tüm çalışmalarımızı maksimum hassasiyet ile yürütmekteyiz.

 

40 Noktada MFA Hizmet ve Kalite Politikası

 

1.    Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, en uygun çözümler ile tümüyle beklentileri karşılamak,

2.    Müşterilerimizi kalıcı hale getirmek,

3.    Sık sık müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek,

4.    Nihai kullanıcılar ile direk temasa geçebilmek, mülakat ve anket gibi çeşitli yollarla düzenli olarak müşteri memnuniyetini araştırmak,

5.    Müşteri şikâyetlerini ivedilikle değerlendirmek, şikâyet konusu hakkında müşteriye geri dönmek ve müşterimizin MFA kalite yönetiminden dolayı maddi ya da manevi bir zarara girmesine izin vermemek,

6.    Şirketimiz ve ürünlerimiz ile ilgili müşterilerimizi sürekli olarak bilgilendirmek,

7.    Ürünlerin kullanımı ve hangi alanda hangi ürünlerin kullanılacağı konusunda müşterilerimizi sürekli olarak bilgilendirmek,

8.    Gerekli standartlara ve yasalara uymayan merdiven altı ürünlere karşı müşterilerimizi bilinçlendirmek ve bu tür üreticilere karşı yasal mekanizmaları devreye sokmak,

9.    Müşterilerimizi çözüm ortağı olarak görmek,

10.    Farklı sektördeki farklı müşterilerimiz için özel ihtiyaçlarını karşılayacak “butik üretim” yapmak,

11.    Sahip olduğumuz ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi’ndeki yükümlülükleri yerine getirmek ve bunlardan taviz vermemek,

12.    Üretim süreci ve müşterilerimize hizmet sunmada “sıfır hata” hedefiyle çalışmak,

13.    Üretim verimliliğini sağlamak,

14.    Şirket karlılığını orta ve uzun vadeli olarak arttırabilmek,

15.    Sürdürülebilir büyüme için akılcı yatırımlar yapmak,

16.    Her konuda uzmanı ile çalışmak,

17.    İş Sağlığı ve Güvenliği için tüm gereklilikleri yerine getirmek ve bunlardan taviz vermemek,

18.    Çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak, onları işletmenin bir parçası yapmak,

19.    Sorumluluğu tüm çalışanlarımızla paylaşmak,

20.    Takım ruhunu geliştirebilmek için şirket çalışanları ile toplu etkinlikler düzenlemek,

21.    Tüm çalışanlarımızı karar alma mekanizmasına dâhil edebilmek,

22.    İnsan kaynağına gerekli yatırımı yapmak,

23.    Tüm çalışanların MFA kalite politikasını içselleştirdiğinden emin olmak. Benimsenin Kalite Sistemindeki kavram ve prensiplerin tam olarak anlaşılabilmesi için sürekli ve planlı eğitim yapmak,

24.    İnsanların sağlığını emanet aldığımız bilincini asla yitirmemek

25.    Yaptığımız işe ve harcadığımız emeğe saygı duymak,

26.    Çalıştığımız ve yaşadığımız çevreye saygı duymak ve korunması için hassaiyetleri göstermek ve bunlardan taviz vermemek,

27.    Var olduğumuz çevreye karşı duyarlı olmak,

28.    Üretim yaptığımız alanda çevre düzenlemelerini önem vermek,

29.    Şirketimizi ülkemizin Dünya pazarındaki markalarından birisi haline getirebilmek,

30.    Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincinde olmak,

31.    Çevreyle barışık olmak, çevreyi korumak,

32.    Sahip olduğumuz, ISO 13485:2003 Tıbbi Cihaz Üretici Kalite Yönetim Sitemi Belgesi’ndeki yükümlülükleri yerine getirmek ve bunlardan taviz vermemek,

33.    Ürünlerimizin insan sağlığını koruduğunun bilincinde olmak ve bunu asla unutmamak,

34.    Hijyenik Çalışma ortamından taviz vermemek,

35.    Müşteri beklentilerini karşılayacak AR-GE faaliyetlerine kesintisiz devam etmek,

36.    Sürekli Gelişim mantığı çerçevesinde piyasaki diğer rakipler dışında kendi kendimizi rakip olarak görmek ve bulunduğumuz noktanın üzerine çıkabilmek için sürekli mücadele vermek. Gelişimi sürdürülebilir kılmak.

37.    Teknolojik gelişmeleri takip etmek, üretim süreçlerini düzenli olarak yenilemek,

38.    Kaliteden asla taviz vermemek,

39.    Hedeflenmiş kaliteyi en uygun fiyata müşterilerine sunabilmek,

40.    Küresel pazarı hedeflemek ve küresel anlamda var olmamızı sağlayacak fiyat-kalite dengesini yakalamak.

 

4 Nokta Kalite Kontrol Mekanizması

 

MFA, ürün kalitesini,  üretimin her aşamasında düzenli olarak kontrol edebilmek amacıyla kendi bünyesinde 4 Nokta Kalite Kontrol Mekanizmasını geliştirmiştir ve uygulamaya koymuştur.

4 Nokta Kalite Kontrol Sistemi üretim aşamasının planlanmasından nihai ürünün depolanması ve satış aşamasına kadar her aşamada ürün kalitesini denetlemek amacıyla geliştirilmiş bir iç denetim mekanizmasıdır.

Sistem tam kalite anlayışını hayata geçirebilmek için tasarlanmıştır. 4 Nokta Kalite Kontrol’ün herhangi bir aşamasından geçemeyen ürünler, üretim sisteminden çekilmekte, gerektiğinde belirlenen kaliteye ulaşılana kadar tüm üretim süreci durdurulabilmektedir. Üretim aşamalarında, bir noktadan diğer noktaya geçmek için ürünlerin, bir önceki noktada kalite kontrol mekanizmasından geçmiş olması gerekmektedir.

 

4 Nokta Kalite Kontrol Mekanizmasına Göre;

 

1.    Nokta: Tedarikçilerden Alınan Hammaddenin Kontrolü

Bu aşama, üretim öncesi hammadde seçimini kapsamaktadır. Üretim amacıyla tedarikçilerden alınan hammaddeler fabrikaya girmeden önce fiziki teste tabii tutulurlar. Ürünler ancak belirlenen kriterleri karşılıyorsa depoya girişlerine izin verilir. Aksi hallerde ürünler depoya kabul edilmez ve tedarikçiye geri gönderilir.

2.    Nokta: Seri Üretim Öncesi Kalite Kontrol

Fiziki kontrolden geçen ve depoya kabul edilen hammaddeler ile bazı maske numuneleri üretilir. Numuneleri ilk olarak üretim müdürü liderliğindeki kalite kontrol ekibi gözle muayene yapar. Ardından EN Standartlarına uygun kalibrasyon ve test yeteneğine sahip test laboratuarımıza gönderilir ve ürünlerin parafinin, geçirgenlik ve basınç testleri yaptırılır. Sonuçların olumlu olması halinde seri üretime geçilir.

3.    Nokta: Üretim Süreçlerindeki Kontrol

Bu aşama, seri üretim süreçlerinin tüm aşamalarında kontrol ve denetimi kapsamaktadır. Üçüncü Nokta Kalite Kontrol iki başlık üzerinde işlemektedir.

a.    Üretim Aşamalarında Kalite Kontrol

b.    Üretim Alanındaki Hijyenik Koşullarının Denetimi

4.    Nokta: Paketleme Öncesi Kontrol

Bu aşama nihai olarak üretilmiş ürünlerin paketlenmeden önceki son kontrollerini kapsamaktadır. Ürünler paketlenmeden önce tekrar gözle muayeneye tabii tutulmakta ve sorun görülmeyen ürünlerin paketlemeleri yapılmakta ve depolama aşamasına geçilmektedir.